Mehiläiset & Hunaja

Mehiläistarhaus edistää luonnon monimuotoisuutta, sillä tarhamehiläiset pölyttävät tehokkaasti pesän lähialueen kasveja. On arvioitu, että eri mehiläislajit pölyttävät 75-85 % maailman kasvilajeista, joten ilman mehiläisiä maailman ruoantuotanto olisi suurissa vaikeuksissa.  Suomessakin on tavattu villeinä eläviä erakkomehiläislajeja 190. Hunaja on Suomessa  hunajamehiläisten (Apis mellifera) kukkien medestä valmistama luonnontuote.

Tietoja pölyttäjistä 

Pölytys on mehiläistarhauksen arvokkain tuote 

Hankimme ensimmäiset kaksi mehiläispesää keväällä 2015. Nyt pesiä on kuusi ja muutama vielä mahtuu omalle kotitarhalle. Mehiläisemme ovat Suomessa yleistä italialaista rotua.

Pesien lentomehiläiset hyödyntävät tehokkaasti kotitarhan lähiympäristön kukkakasveja. On tärkeää, että pesien lähellä on hyviä mesivarantoja huonojen lentokelien varalta.

Kaikki hunaja myydään suoraan Hembackalta. Yleensä osa lingotaan juhannuksena, mutta pääsato vasta elokuussa. Hunaja selkeytetään linkouksen jälkeen. Pääosa sadosta vaivataan, jotta hunaja saadaan kiteytymään hienojakoiseksi ja pysymään samalla pehmeänä. Selkeytettyä ja juoksevaa hunajaa myydään 300 g muovipullossa, mutta myös useamman kilon ämpäreissä tai asiakkaiden omiin astioihin. Pehmeäksi kiteytettyä hunajaa myydään 450 g muovipurkeissa ja tarpeen mukaan isommissakin erissä.

/// SE ///

Biodling befrämjar naturens mångfald eftersom bina effektivt pollinerar växter i boets närmiljö. Man har uppskattat att olika biarter pollinerar 75-85 % av världens växtarter, så utan bina skulle världens matproduktion ha stora svårigheter. Också i Finland har man hittat 190 solitära biarter som lever vilda i naturen. I Finland är honungen en naturprodukt som honungsbiet (Apis mellifera) producerar av blommornas nektar.

Länk till pollinerare

Pollineringen är biodlingens viktigaste produkt

Vi skaffade våra första två bikupor på våren 2015. Nu har vi fem bikupor och några till ryms ännu i vår egen hemträdgård. Våra bin är den i Finland allmänna italienska arten.

Arbetarbina i bikuporna utnyttjar effektivt blommorna i närmiljön. Det är viktigt att det nära bona finns bra nektarrika blommor  ifall vädret är dåligt.

All honung säljs direkt från Hembacka. I allmänhet slungas en del vid midsommar men huvudskörden är först i augusti. Efter centrifugeringen klarföras honungen. Den största delen av skörden vevas så att honungen kristalliseras med fina kristall  och bibehålls mjuk. Klar, rinnande honung säljs i 300 g plastflaskor men också i ämbar på flera kg eller i kundernas egna kärl. Mjuk kristalliserad honung säljs i 450g  plastburkar och vid behov också i större partier. (Leena-jag är osäker på vissa specialtermer i dethär stycket!)

 

///EN///

Beekeeping promotes biological diversity as bees pollinate very efficiently the nearby plants.  It has been estimated that various bee species pollinate as much as 75-85 % of all the plants in the world. Thus, without bees world’s food production would be in serious troubles.  There are approximately 190 wild bee species in Finland.  Honey is a natural product made by European honey bees (Apis mellifera) from flower nectar.

We acquired our first bee hives in spring 2015. At present, there are 5 hives and there is still some space for a  couple or so in our own place.  Our bees are common Italian honey bees, commonly kept in Finland.

The worker bees forage very efficiently the nearby flowering plants in Hembacka.  It is important that there are good nectar bearing plants nearby in case of poor flying conditions.

All the honey is sold directly from Hembacka. Part of annual harvest is extracted in midsummer in June, but the main harvest is in August.  After extraction the honey is cleared.  Most of the harvest is then creamed or whipped in order to prevent the formation of larger crystals and to make honey smooth and easily spreadable. Liquid honey is sold in 300 g plastic bottles, but also in buckets of several kilograms or in customer’s own pots. Creamed honey is sold in plastic jars of 450 grams or bigger ones if requested.

 

/// DE ///

Im Frühling 2015 starteten wir mit unsrem ersten Bienenvolk. Unterdessen haben wir 5 Bienenvölker einer in Finnland üblichen Bienenart, der Italienischen Honigbiene. Neben der ökologischen Bedeutung der Bienen als Bestäuber von Wild- und Kulturpflanzen, liefern sie uns auch den hochwertigen Honig, welchen wir selber schleudern und abfüllen.

Wir verkaufen unseren Honig in Plastikflaschen von 300g, 450g oder in Kesseln. Je nach Wunsch bringen unsere Kunden ihre eigenen Behälter zum Abfüllen mit.

Design: Lili Bárány