Meistä

Mehiläistarhauksen ja aamiaismajoituksen taustalla on turkulainen perheyrityksemme Hembacka Kemiö Oy. Hankimme Hembackan kiinteistön kesäkodiksemme v. 2004. Rakennusten ja pihapiirin kunnostuksen myötä ja ystävien kannustamana virisi ajatus tarjota edullista majoitusta myös matkailijoille. Yritystoiminta on sivutoimista ja keskittyy kesäkauteen, jolloin myös mehiläistarhalla riittää eniten puuhaa.

Elämisen ja olemisen ideologia Hembackalla perustuu mahdollisimman pitkälle itse tai lähellä tuotettuun ja tehtyyn. Ympäristön kuormittaminen pyritään minimoimaan. Tavoitteena on luonnonmukaisen pihapiirin ylläpitäminen sekä luonnon monimuotoisuuden huomioiminen arjessa ja tämän viestin välittäminen myös vieraille. Rakennusten tarpeellinen korjaaminen pyritään tekemään vanhaa rakennusperinnettä kunnioittaen eikä ”turhia” mukavuuksia” asenneta vanhoihin rakennuksiin.  

 

/// SE ///

För biodlingen och övernattningen med morgonmål står vårt Åbobaserade familjeföretag Hembacka Kemiö Oy. Vi köpte Hembacka fastigheten som vårt sommarhem år 2004. I samband med att byggnaderna och gårdsmiljön renoverades och med påtryckning från våra vänner, började en tanke gro om att erbjuda förmånligt boende också åt resenärer. Företagsverksamheten är biverksamhet och koncentrerar sig på sommarsäsongen, då också biodlingen ger mest arbete.

Vår ideologi på Hembacka baserar sig på själv- eller närproducerat så långt som möjligt. Vi strävar till att minimera belastningen av miljön. Vår målsättning är att upprätthålla en naturenlig gårdsmiljö och att beakta naturens mångfald i vardagen, samt att också förmedla detta tankesätt åt våra gäster. Byggnaderna restaureras enligt byggnadsvårdsprinciper och ”onödiga bekvämligheter” installeras inte i byggnaderna.

 

/// EN ///

We are a small family company called Hembacka Kemiö Oy offering beekeeping and bed and breakfast accommodation.  We first bought Hembacka estate for our summer cottage in 2004.  After renovating the buildings and garden and encouragement from our friends we first started to develop the idea of offering low-priced accommodation to travelers. This entrepreneurship is only secondary to our main jobs and focuses on summer time when beekeeping also keeps us busy.

Being and living in Hembacka centres around the ideology of self-made and/or nearby produced activities and products. We aim to minimize our environmental burden, safeguard our own natural garden and take biological biodiversity into account in everyday life as well as to convey these ideas to our guests.

All the necessary renovations are carried out respecting traditional techniques without equipping old buildings with “unnecessary” conveniences.

 

/// DE ///

Wir sind ein kleines Familienunternehmen, Hembacka Kemiö GmBH.

Wir bieten Unterkunft mit Frühstück und Honig aus eigener Produktion.

Wir kauften Hembacka in 2004 als Sommerhaus. Seither renovierten wir das Haupthaus und erweiterten mit einem separaten Saunahaus, welches wir jetzt als Unterkunft anbieten. Da wir berufstätig sind betreiben wir unser B&B ausschliesslich im Sommer. Zu jener Zeit, wo wir auch mit unserer Imkerei beschäftigt sind.

Unsere Ideologie: Produkte selber anbauen oder solche aus der näheren Umgebung berücksichtigen. Unser Ziel ist es der Umwelt Sorge zu tragen.