Ympäristö

Hembackan alkuperä on Westergårdin tila, joka mainitaan yhtenä Hultan kantatiloista vuoden 1785 isojakokartassa. Hembacka lohottiin itsenäiseksi kiinteistökseen v. 1925. Vaikka alue on pieni, pitää se sisällään melkoisen määrän luonnon monimuotoisuutta. Tontin poikki kulkee valkohäntäkauriiden ja hirvien kulkureitti, samoin supikoiralla on reviiri alueella. Keväällä kuuluu viitasammakon pulputus ja lepakot kiertävät iltaisin pihaa. Parasta kuitenkin ovat kevätaamujen korviahuumaavat lintukonsertit ja kasvilajiston alati vaihtuva kukinta.