Biodling befrämjar naturens mångfald eftersom bina effektivt pollinerar växter i boets närmiljö. Man har uppskattat att olika biarter pollinerar 75-85 % av världens växtarter, så utan bina skulle världens matproduktion ha stora svårigheter. Också i Finland har man hittat 190 solitära biarter som lever vilda i naturen. I Finland är honungen en naturprodukt som honungsbiet (Apis mellifera) producerar av blommornas nektar.

Vi skaffade våra första två bikupor på våren 2015. Nu har vi sex bikupor hemma och två hos en eko-odlare. Våra bin är den i Finland allmänna italienska arten och alla drottningar är finska.

Arbetarbina i bikuporna utnyttjar effektivt blommorna i närmiljön. Det är viktigt att det nära bona finns bra nektarrika blommor  ifall vädret är dåligt.

Största delen av honungen säljs direkt från Hembacka. I allmänhet slungas en del vid midsommar men huvudskörden är först i augusti. Efter centrifugeringen klarföras honungen. Den största delen av skörden vevas så att honungen kristalliseras med fina kristall  och bibehålls mjuk. Honungen säljs i 450 g burkar men också i kärl på en eller flera kg eller i kundernas egna kärl.