För biodlingen och övernattningen med morgonmål står vårt Åbobaserade familjeföretag Hembacka Kemiö Oy. Vi köpte Hembacka fastigheten som vårt sommarhem år 2004. I samband med att byggnaderna och gårdsmiljön renoverades och med påtryckning från våra vänner, började en tanke gro om att erbjuda förmånligt boende också åt resenärer. Företagsverksamheten är biverksamhet och koncentrerar sig på sommarsäsongen, då också biodlingen ger mest arbete.

Vår ideologi på Hembacka baserar sig på själv- eller närproducerat så långt som möjligt. Vi strävar till att minimera belastningen av miljön. Vår målsättning är att upprätthålla en naturenlig gårdsmiljö och att beakta naturens mångfald i vardagen, samt att också förmedla detta tankesätt åt våra gäster. Byggnaderna restaureras enligt byggnadsvårdsprinciper och ”onödiga bekvämligheter” installeras inte i byggnaderna.